top of page

TVA la încasare vs TVA la facturare: what is the difference?

Updated: Dec 27, 2023

TVA la încasare (=en. cash-basis VAT) is due when I receive the money I invoiced - and TVA la facturare (=en. accrual-basis VAT when invoicing) is due when I invoice. The generic rule is TVA la facturare and the exception is TVA la încasare.

letters V A T with arrows

The TVA la facturare is applied by the following two categories of taxpayers:

 • Taxpayers with a revenue below RON 4,450,000 (four-million-four-hundred-and-fifty-thousand) who do not want to apply the TVA la încasare system, or

 • Taxpayers with a revenue higher than RON 4,450,000 // The revenue higher than Lei 4,450,000 applies:

  • for the previous year;

  • or, in the current interval, if they submitted the request in March, they switch to TVA la încasare from April 1 - and the turnover in the period January-March must also not be higher than RON 4,450,000 (i.e. the trimester I revenue, not the pro rata RON 4,450,000 divided into 4).

⚠️ Starting with April 1, 2021, the taxpayers who had a turnover of the previous year less than RON 4,450,000 fall under the TVA la încasare system. 

Care este diferența dintre TVA la încasare și TVA la facturare?


TVA-ul la încasare este plătibil din momentul în care încasez, iar TVA-ul la facturare este plătibil din momentul în care facturez.


Regula generală este TVA la facturare, iar excepția este TVA la încasare.


Sistemul de TVA la facturare este aplicat de către următoarele două categorii de contribuabili:

 • Contribuabilii cu cifra de afaceri mai mică de RON 4.450.000 (patru-milioane-patru-sute-cincizeci-de-mii) care nu doresc să aplice sistemul de TVA la încasare, sau

 • Contribuabilii cu cifra de afaceri mai mare de RON 4.450.000 // Cifra de afaceri mai mare de RON 4.450.000 se aplică:

  • pentru anul anterior;

  • sau, in perioada curenta, dacă au depus în martie, devin cu TVA la încasare de la 1 aprilie - iar cifra de afaceri în perioada ianuarie-martie nu trebuie să fie mai mare de RON 4.450.000 (nu pro-rata, adică nu RON 4.450.000 împărțit la 4).


⚠️ Începând cu 1 aprilie 2021, contribuabilii care au avut cifra de afaceri anul anterior mai mică de RON 4.450.000 sunt cu TVA la încasare.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page