top of page

TVA la încasare (cash-basis VAT): practical details

Updated: Dec 27, 2023

The system TVA la încasare (cash-basis VAT) is optional, not mandatory. When I declare TVA la încasare it means that, for the invoices I issue, I will pay VAT only when I receive the money; therefore, we no longer speak about VAT collected on the date of issuing the invoice, but on the date of receiving the money.

VAT on collection (TVA la încasare): The letters V A T from Value Added Tax, on a brown desk, with an arrow pointing at them (right and up) and with a lightbulb on

⚠️ At the same time, however, I can't deduct VAT from suppliers either - if I haven't paid the supplier's invoices. I pay to the state - I collect - when I collect and deduct VAT from suppliers when I pay suppliers.


Recent legislation on VAT on collection includes the Order of the President of the National Agency for Fiscal Administration no. 409/2021 for amending and supplementing some provisions regarding the application of the VAT collection system (OJ no. 278 of March 19, 2021), which includes in the annex Form 97 Notification regarding the application / termination of the VAT collection system, with instructions for completion. 


TVA la încasare: detalii practice


În momentul in care declar TVA la încasare - pentru că acest sistem de TVA la încasare este opțional, nu obligatoriu - înseamnă că, pentru facturile pe care le emit, voi plăti statului TVA-ul doar în momentul în care încasez banii; așadar, nu mai devine TVA colectat la data emiterii facturii, ci la data încasării.

⚠️ În același timp, însă, nu pot nici eu să deduc TVA-ul de la furnizori daca nu am plătit furnizorului factura. Plătesc statului - colectez - când încasez - și deduc TVA-ul de la furnizori în momentul în care plătesc furnizorii.


Legislație recentă privind TVA-ul la încasare: Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 409/2021 pentru modificarea şi completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare (MO nr. 278 din 19 martie 2021), care include în anexă și Formularul 97 Notificare privind aplicarea / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, cu instrucțiuni de completare.

Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page