top of page

Who benefits most from the system TVA la încasare? (=en. cash-basis VAT)

Updated: Dec 27, 2023

The VAT collection system la încasare (=en. cash-basis VAT) is very advantageous for service providers, who usually have low expenses and do not have much VAT to deduct from suppliers.

a blackboard on a table with the words "VAT benefits la incasare" written on it. "La incasare" means when receiving the money

Most of the companies who don't apply this la încasare system fall into three categories:

  • either they have a profit and cash available, with which they subsidise the state by paying their dues in time;

  • or they have a bank credit line, to cover for the VAT that they have not yet collected from their clients which they invoiced;

  • or they remain indebted to the state with unpaid VAT, which they later pay in stages, depending on how they collect - and taking advantage of the current exemptions and facilities for late tax payments.


This VAT collection system la încasare benefits those who have a harder time receiving money from their clients for the invoices they issue.


💡 The system is also very beneficial for those who provide services, because they have higher VAT collected ⚠️ if they do not make investments - because these investments involve higher expenses, for which they have to pay their suppliers. 


Pentru cine este mai avantajos sistemul de TVA la încasare?


Sistemul de TVA la încasare este foarte avantajos pentru cei care sunt prestatori de servicii, care, de obicei, au cheltuielile mici și nu au mult TVA de dedus de la furnizori - în schimb colectează și dau statului.

Majoritatea celor care nu aplică acest sistem ori au un profit realizat și înseamnă că au disponibilul de numerar cu care subvenționează statul și îi plătește banii în termen - sau credit bancar - pentru TVA-ul pe care ei încă nu l-au încasat de la cei pe care i-au facturat; sau rămân datori la stat cu TVA neplătit, pe care il plătesc în etape, în funcție de cum încasează - beneficiind de facilitățile fiscale actuale.


Odată cu implementarea acestui sistem de TVA la încasare sunt ajutați cei care încasează mai greu banii în urma facturilor pe care le emit.


💡 Sistemul este foarte benefic pentru cei care prestează servicii, fiindcă au TVA-ul colectat mai mare ⚠️ dacă nu fac investiții - fiindcă aceste investiții implică cheltuieli mai mari, pentru care trebuie să își plătească furnizorii.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page